четвъртък, 14 февруари 2013 г.

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ ПРОТИВ СВОЕВОЛИЯТА НА ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО, ЕВН и ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

БОРБАТА ПРОДЪЛЖАВА!

Протестът е граждански - включи се и ти!

Самоорганизираме се по градове. Нека в неделя излезем заедно в 11ч.

НЯМА ДА ВИ ТЪРПИМ ПРОСТОТИЯТА, НЕ И ЗА НАША СМЕТКА /НА ГРАЖДАНИТЕ/Искания:

1. Национализация на ЕРПтата
2. Премахване на всички посредници - НЕК да поеме тяхната функция
3. Разсекретяване на всички договори в сектора Енергетика.
4. Търсене на отговорност на подписалите ги лица
5. Да се премахне задължителното изкупуване на ел. енергията от НЕК
6. Конкретна, прозрачна и последователна политика за развитие на ВЕИ инсталации в дългосрочен план.
7. Преразглеждане на чл.69 от конституция на Република България. (чл.69 - "Народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание".)

Къде: Велико Търново, шествие от Общината до касите на ЕНЕРГО-ПРО (ЕОН), ул."Н.Габровски"№ 4

Кога: Неделя (17.02.2013г.)

Час: 11:00 ч.

Снимкa от предишния протест:
четвъртък, 7 февруари 2013 г.

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ ПРОТИВ СВОЕВОЛИЯТА НА ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО, ЕВН и ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Протестът е граждански - включи се и ти!

Самоорганизираме се по градове. Нека в неделя излезем заедно в 11ч.

НЯМА ДА ВИ ТЪРПИМ ПРОСТОТИЯТА, НЕ И ЗА НАША СМЕТКА /НА ГРАЖДАНИТЕ/Искания:

1. Национализация на ЕРПтата
2. Премахване на всички посредници - НЕК да поеме тяхната функция
3. Разсекретяване на всички договори в сектора Енергетика.
4. Търсене на отговорност на подписалите ги лица
5. Да се премахне задължителното изкупуване на ел. енергията от НЕК
6. Конкретна, прозрачна и последователна политика за развитие на ВЕИ инсталации в дългосрочен план.
7. Преразглеждане на чл.69 от конституция на Република България. (чл.69 - "Народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание".)

Къде: Велико Търново, пред касите на ЕНЕРГО-ПРО (ЕОН) ул."Н.Габровски"№ 4
Кога: Неделя (10.02.2013г.)
Час: 11:00 ч.